Nødpeilesender til besvær

Leif Lyngby

En dag med lave tåkeskyer, yr og dårlig sikt kom det rapporter fra rutefly som kom sørfra at de fikk inn signaler fra en nødpeilesender på nødfrekvensen 121,5.

Seaking

Redningssentralen ble varslet som igjen varslet 330 skvadron, og anmodet om at beredskapshelikopteret skulle undersøke saken.

Major Holter med mannskap som hadde beredskap, tok av i løpet av få minutter og satte kursen sørover langs kysten.

På grunn av været kunne de ikke fly høyere enn 200 fot(60 meter), derfor fikk de ikke inn signalene med en gang, rekkevidden ble dårlig.

Men da de passerte Fugløya begynte de å høre svake signaler, som etter hvert ble sterkere desto lenger sør de kom. Etter hvert slo peileren inn og de kunne begynne forsøket på å lokalisere kilden. Men på grunn av det lave skydekket og et farvann med mange øyer kunne de ikke gå rett på, men måtte fly over sjøen hele tiden. Men endelig fikk de inn sterke signaler rett på "nesen", og der seilte hurtiruta!

De tok da kontakt med skipet på VHF/FM kanal 16, og fortalte at de hadde peilet en nødpeilesender som sendte ut signaler hos dem.Etter en stund meldte skipet at de hadde kontrollert alt sitt utstyr, og at alt var i orden hos dem.Holter gikk da en stor runde ut fra kysten og fløy et stykke sørover og startet en ny peilerutine fra sør, og denne endte også rett over hurtigruta.Krysspeiling ga et entydig svar som ble meddelt skipet igjen.

Mannskapet sjekket alt av nødutstyr igjen men kom med samme negative svar, alt var i orden der!Skipet var på vei til Sandnessjøen, redningssentralen kontaktet noen havnefolk der og fortalte hva som foregikk. I Sandnessjøen var det en radioforhandler som hadde utstyr for peiling på den frekvensen, han ble kontaktet og sto på kaia da hurtigruta kom.

Han gikk om bord og startet radiopeileren sin og fikk øyeblikkelig kontakt med senderen.Etter å ha vandret frem og tilbake en stund ble det full stopp foran postlugaren. Døra ble låst opp og da kom signalene inn for full styrke.

Etter gjennomsøking av posten kom det for dagen en nødpeilesender i en postsekk som skulle inn til service, men batteriet var ikke fjernet.

Så av en eller annen grunn hadde den startet "kringkastingen" underveis.

Så moralen er klar : fjern batterier på elektronisk utstyr som skal sendes i posten!


Her finner du alle historiene.