Oversikt over flytyper fra mine loggbøker

Leif Lyngby

Militære typer:

 • Fairchild Cornell
 • Harvard
 • Spitfire MKIX
 • Norseman sjø/land
 • Fiesler Storch
 • Vampire MK3
 • Vampire MK52
 • DH-115 Trainer
 • DHC3 Otter, land/ski/amfibium
 • C-47A
 • C-119G
 • Twin-Otter
 • Bell-47G
 • UH-1B
 • Westland Seaking

Sivile typer:

 • Taylor Cub
 • Piper J3 Cub
 • Auster
 • Cessna 150
 • Cessna 172
 • Cessna 180
 • Piper Cherokee
 • Maule Rocket/sjø
 • Do-27
 • TriPacer